Hoe moet je lenen met BKR registratie?

Hoe moet je lenen met BKR registratie

Het BKR heeft bij veel mensen een negatieve bijsmaak. Veel mensen weten niet precies wat het BKR doet, maar wel dat het BKR te maken heeft met wanbetalers en schulden. “Je moet maar niet bekend zijn bij het BKR, want dan kun je geen hypotheek meer krijgen!” is een vaak gehoorde uitspraak. Maar waar staat de afkorting BKR voor en wat doet het precies? Hieronder vind je een uitleg.

Bureau Krediet Registratie

Het Bureau Krediet Registratie houdt van elke persoon met een in Nederland afgesloten krediet een elektronisch dossier bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Het BKR slaat onder andere afgesloten kredietcontracten, zoals leningen, creditcards en debetfaciliteiten op betaalrekeningen. Telefoonbedrijven die zijn aangesloten bij het BKR kunnen hun telefoonabonnementen ook laten registreren. Naast registratie van de kredieten en telefoonabonnementen, worden ook betalingsachterstanden op deze contracten geregistreerd.

Ongeveer 11 miljoen mensen zijn bij BKR geregistreerd. De bedoeling van het BKR is de kredietwaardigheid te kunnen beoordelen van mensen die een lening aanvragen. De grootste reden voor een geldverstrekker om geen lening te verstrekking is als men een betalingsachterstand heeft opgelopen en dat bij het BKR bekend is.

Een ander belangrijke functie van het BKR is het voorkomen van maatschappelijke problemen, doordat het BKR de consumenten beschermt tegen teveel lenen (overkreditering). Daarnaast worden bedrijven en instellingen beschermd tegen consumenten die hun krediet of lening niet kunnen aflossen. Per jaar komen er ongeveer 1 miljoen nieuwe kredieten bij het BKR binnen. De gegevens over een krediet of lening worden tot 5 jaar na afloop van het contract bewaard. Hypotheken zijn hier een uitzondering van deze worden niet geregistreerd tenzij de geldlener het geld niet op tijd terug betaald.

BKR en CKI

BKR is een afkorting voor Bureau Krediet Registratie. Zoals de naam al doet vermoeden registreert dit bureau de betalingsafspraken die alle consumenten hebben met een kredietverstrekker, dus niet alleen mensen met betalingsproblemen. Die registratie vindt plaats in het CKI, het Centraal Krediet Informatiesysteem.

Wat is een BKR codering?

In het centrale systeem van het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel worden de betalingsverplichtingen opgeslagen van alle consumenten die de afgelopen vijf jaar een lening of telefoon abonnement hadden. Vijf jaar na beëindiging van een lening, verdwijnt de registratie weer uit de database van het BKR.

De registratie die bekend is bij het BKR zegt helemaal niets over het betalingsgedrag van de consumenten. Het is zelf zo dat ongeveer 94% van de consumenten zijn betalingsverplichtingen gewoon nakomt. Voor ongeveer 4% tot 6% van de consumenten hebben last met het nakomen van financiële lasten en verplichtingen. Nadat er een mededeling naar de consument wordt gestuurd mogen krediet verstrekkers een notering bij het BKR maken.

Welke codes worden er gebruikt?

In het geval van een betalingsachterstand wordt er gewerkt met codes. Er zijn verschillende codes waarmee het BKR werkt. De A code spreekt van een betalingsachterstand. De H code is er om aan te geven dat de betalingsachterstand is ingelopen. De H code wordt alleen gebruikt voor lopende leningen en zal na het einde van de looptijd worden weggehaald uit de database van het BKR

Het is fijn om te weten dat een achterstandsmelding niets zegt over het geleende bedrag en de achterstand op de lening. Maar let goed op de codering blijft 5 jaar na het verloop van de lening staan en kan dus 5 jaar lang ervoor zorgen dat u moeite heeft met het lenen van geld.

Waarom worden die kredieten geregistreerd?

Een bedrijf dat krediet verleent, bijvoorbeeld een bank of een postorderbedrijf, loopt in zekere zin een bepaald risico. Het bedrijf moet er namelijk wel op kunnen vertrouwen dat de betalingen worden nagekomen. Maar hoe controleer je zoiets? Dit is waar het BKR om de hoek komt kijken. In het CKI houdt zij alle gegevens omtrent betalingsafspraken bij, waaronder ook betalingsachterstanden. Deze informatie is erg waardevol voor bijvoorbeeld postorderbedrijven en hypotheekverstrekkers. Wanneer er bij iemand sprake is van een betalingsachterstand dan houdt dat in dat er een zeker risico is dat deze persoon zijn of haar betalingsverplichtingen niet zal nakomen.

Gevolgen van een negatieve BKR registratie

Het BKR hanteert in het CKI een aantal codes die iets zeggen over de aard van de betalingsachterstand. Wanneer er sprake is van een achterstand dan wordt een dergelijke code als notering bij je naam geplaatst. Een negatieve BKR notering heeft over het algemeen nadelige gevolgen wanneer je een nieuwe financiering aan wilt gaan. Het is met een BKR notering vaak niet meer mogelijk om een geldlening of een hypotheek te krijgen.

Hoe lang duurt een negatieve BKR-notering?

Zo lang er sprake is van een betalingsachterstand zal de notering bij het BKR blijven staan. Wanneer de betalingsachterstand volledig is verholpen zal de notering na vijf jaar worden weggehaald.

Weet je niet zeker of je een negatieve BKR notering hebt of wil je zekerheid hieromtrent voordat je overgaat tot het aanvragen van een nieuwe lening of hypotheek? Dan kun je bij elke bank op vertoon van je legitimatiebewijs je BKR notering opvragen. Hieraan zijn wel administratieve kosten verbonden.

Mogelijkheden bij verzekeraars

Veel mensen denken dat alleen een hypotheek kan worden aangeschaft bij een bank, er zijn echter zijn er meer soorten geldverstrekkers. Denk bijvoorbeeld aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Doorgaans hebben deze instituten een ruimer en minder streng acceptatiebeleid, omdat ze vaak naast rente- ook premie-inkomsten hebben. Ook volgen ze doorgaans de NHG-normen.

Mogelijkheden bij NHG-hypotheek

De grootste kans om met een (licht) negatieve BKR-notering een hypotheek rond te krijgen, bij aantrekkelijke geldverstrekkers, is een hypotheek mét Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG staat garant voor verlies bij gedwongen verkoop en geeft deze garantie alleen indien er strikt aan de NHG-voorwaarden wordt voldaan. Iedere geldverstrekker volgt de voorwaarden van NHG bij een NHG-hypotheek. Geen belemmering voor de verstrekking van NHG vormen A- of A1 registraties waarbij blijkens de opgave van het BKR een herstelcode (H) is vermeld. Of waarbij de lening is afgelost, blijkens een verklaring van de desbetreffende geldgever de achterstanden zijn ingelopen, of waarbij de lening is afgelost.

NHG wordt niet verleend indien uit de werkgeversverklaring blijkt dat er sprake is van loonbeslag. Als uit de BKR-opgave blijkt dat er sprake is van code 1 tot en met 4, een nog lopende schuldregeling (SR) of een A-registratie, is NHG ook niet mogelijk.