Passende hypotheek hoe vind je deze het beste?

Passende hypotheek hoe vind je deze het beste


De klassieke hypotheekvormen

De annuïteitenhypotheken en de lineaire hypotheken behoren tot de
klassieke hypotheken. De nieuwere hypotheekvormen zijn over het algemeen
slimmere vormen. Toch kan een klassieke hypotheek in bepaalde gevallen
nog steeds een goede keuze zijn.


Kies informatie over een hypotheek

 

Lineaire hypotheken

De lineaire hypotheken horen samen met de annuïteitenhypotheken tot
de klassieke hypotheken.

De kenmerken
• Een vaste einddatum.
• Tijdens de looptijd wordt periodiek
afgelost.
• Je bent er zeker van dat de schuld
vermindert.
• De hypotheek is fiscaal minder gunstig.

Bij een lineaire hypotheek los je maandelijks
een bedrag af. Je bent ook maandelijks rente verschuldigd over de restantschuld.
In het begin van je lening zullen je maandelijkse hypotheeklasten dan
ook het hoogst zijn, omdat het renteaandeel dan het hoogst is. Gedurende
de looptijd worden de hypotheeklasten steeds lager. Je schuld neemt immers
af en dus hoef je ook minder rente te betalen. Het gevolg is wel, dat
ook je fiscale voordeel steeds kleiner wordt.
De klassieke hypotheken worden niet vaak meer afgesloten. Toch kan een
lineaire hypotheek soms nog wel een goede oplossing zijn. Bijvoorbeeld
voor zogenaamde Box III leningen. Dat zijn leningen waarvoor je geen renteaftrek
hebt.

Annuïteitenhypotheken

De annuïteitenhypotheek is één van de klassieke en
dus oorspronkelijke hypotheekvormen.
De kenmerken
• De hypotheek heeft een vaste einddatum.

• Tijdens de looptijd los je periodiek
af.
• Je hebt zekerheid over de schuldvermindering.

• Deze hypotheekvorm is fiscaal minder
gunstig.

Annuïteiten

Je bruto maandlasten blijven gedurende de looptijd van de hypotheek gelijk.
Het bedrag dat je elke maand betaalt, wordt de annuïteit genoemd.
Maar de samenstelling van het bedrag dat je maandelijks betaalt, verandert
in de loop van de jaren wel. In het begin is het renteaandeel groot en
het aflossingsaandeel klein. Dat verschuift gedurende de looptijd. Aan
het einde van de looptijd is juist het renteaandeel klein en het aflossingsaandeel
groot. Dat betekent dat je fiscale voordeel gedurende de looptijd daalt.
In het begin heb je immers veel renteaftrek, later veel minder. Je netto
maandlasten zullen dus geleidelijk stijgen.

De klassieke hypotheken worden niet vaak
meer afgesloten. Toch kan een annuïteitenhypotheek soms nog wel een
goede oplossing zijn. Bijvoorbeeld voor zogenaamde Box III leningen. Dat
zijn leningen waarvoor je geen renteaftrek hebt.

De spaar- en levenhypotheken

Het basisprincipe van alle levenhypotheken is hetzelfde. Zo wordt er tussendoor
niet afgelost en maken ze allemaal gebruik van een levensverzekering voor
de uiteindelijke aflossing van de lening. Er is een groot aantal varianten.
Deze zijn in vier groepen in te delen: de spaarhypotheken, de traditionele
levenhypotheken, de moderne levenhypotheken (ook wel universal-life genoemd)
en de hybride hypotheken.

Spaarhypotheken

Zekerheid is het sleutelwoord bij een spaarhypotheek. Aan het einde van
de looptijd heb je voldoende gespaard om je hypotheekschuld af te lossen.

De kenmerken

• Er is geen verplichte aflossing tijdens de looptijd.
• Je hebt vaste maandelijkse lasten. Die bestaan uit rente en premie.
• Het spaardeel van de premie kan belastingvrij renderen in Box I.
• Je profiteert maximaal van de fiscale aftrekmogelijkheden.
• Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek gegarandeerd afgelost.
• De hypotheekrente bepaalt het (gegarandeerde) rendement van de spaarpremie.
• Het overlijdensrisico is tegen een vaste premie verzekerd.
• De combinatie hypotheekverstrekker/verzekeraar ligt vast.
• De uitkering van de gespaarde premies is belastingvrij mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Sparen

Bij een spaarhypotheek spaar je voor de aflossing van je hypotheekschuld.
Je maandelijkse lasten bestaan voor een deel uit hypotheekrente en voor
een deel uit premie. Over het grootste deel van die premie wordt rente
vergoed. Het rentepercentage dat je krijgt is gelijk aan het percentage
hypotheekrente dat je betaalt. Aan het einde van de looptijd is het totaal
van de door jou betaalde premies en de rentevergoeding daarover, gelijk
aan je hypotheekschuld.

Lage rente, hoge premie en andersom

Is de hypotheekrente laag? Dan is ook de rente over je spaartegoed laag.
Een lage rente houdt in dat je relatief veel premie zult moeten inleggen
om voldoende te sparen. Is de rente hoog, dan hoef je ook minder premie
te betalen.Bij een eventuele renteherziening reageren je maandlasten dus
niet zo heftig. En dat is voor veel mensen een geruststellende gedachte.

Overlijdensrisico

Een spaarhypotheek is inclusief een overlijdensrisicoverzekering. Een
klein deel van de premie wordt daarvoor gebruikt. Bij overlijden wordt
met behulp van het verzekerde kapitaal de hypotheek (gedeeltelijk) afgelost.
De meeste hypotheekverstrekkers verplichten je om een overlijdensrisicoverzekering
af te sluiten voor het gehele hypotheekbedrag. Onze adviseurs kennen de
verschillen tussen de voorwaarden van de hypotheekverstrekkers. Maak gebruik
van die kennis! Laat je goed informeren.

Fiscale vrijstelling

Bij hypotheken gecombineerd met een levensverzekering maak je gebruik
van een speciale fiscale vrijstelling: de zogenaamde ‘fiscale vrijstelling
voor kapitaalverzekeringen eigen woning’. Deze vrijstelling houdt
in dat je gedurende 15 of 20 jaar belastingvrij een kapitaal kunt opbouwen.
Je betaalt geen belasting over het opgebouwde vermogen (het valt in Box
I) en ook de uitkeringen zijn belastingvrij. Voor 2006 zijn de vrijstellingen
respectievelijk € 31.900,- en € 108.600,-, in totaal dus €
140.500,-. De vrijstellingen zijn eenmalig per verzekerde en gelden ook
als er wordt uitgekeerd bij overlijden. Ben je gehuwd of woon je samen?
Dan kun je zelfs rekenen op het dubbele: € 281.000,-. Voorwaarde
is wel dat je 15 of 20 jaar lang aaneengesloten premie hebt betaald. Daarbij
mag de hoogste jaarpremie niet meer dan tien maal de laagste jaarpremie
bedragen. Elk jaar worden de bedragen geïndexeerd.

Bijzondere constructies

Bij levenhypotheken kun je een aantal bijzondere constructies afspreken
voor de betaling van je premie. De meest toegepaste constructies zijn
de hoog-laag premiebetaling en het premiedepot. Wil je meer weten? Vraag
ernaar bij onze adviseurs.

Traditionele levenhypotheken

Bij deze hypotheekvorm wordt er door middel van een levensverzekering
gespaard voor de aflossing. De hoogte van de einduitkering is niet gegarandeerd.
Het woord traditioneel duidt erop dat er inmiddels modernere varianten
van deze hypotheekvorm zijn.

De kenmerken

• Er is geen verplichte aflossing tijdens de looptijd.
• Je hebt vaste maandelijkse lasten. Die bestaan uit rente en premie.
• Je profiteert maximaal van de fiscale mogelijkheden.
• Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek in principe (gedeeltelijk) afgelost met de kapitaalverzekering.
• De uitkering van de gespaarde of belegde premies is belastingvrij,
mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet.
• Vaak geldt een gegarandeerde rekenrente van 3%, met de kans op een hoger rendement.
• De combinatie hypotheekverstrekker/verzekeraar ligt niet vast, maar is vrij.

Garantie tot 60%

In de meeste gevallen krijg je een gegarandeerde rentevergoeding over
het spaardeel van 3%. Dit wordt de vaste rekenrente genoemd. Deze rentevergoeding
zorgt voor een uitkering van 60% tot 70% van de hypotheekschuld aan het
einde van de looptijd of bij overlijden van de verzekerde. Voor deze verzekering
betaal je iedere termijn een vaste premie.

Hoger rendement

Meestal is het rendement dat de verzekeraar met jouw premie hoger dan
3%, wat uiteindelijk een hogere einduitkering oplevert. Daarom is er aan
het einde van de looptijd over het algemeen voldoende kapitaal om de hypotheek
volledig af te lossen.

Eindbedrag niet gegarandeerd

Bij een traditionele levenhypotheek is de opbouw van je kapitaal (deels)
afhankelijk van het behaalde rendement. Daarom staat het eindbedrag van
tevoren niet vast. Onze adviseurs kunnen je uitvoerig informeren over
de afweging tussen rendement en risico.

Fiscale vrijstelling

Bij hypotheken gecombineerd met een levensverzekering maak je gebruik
van een speciale fiscale vrijstelling: de zogenaamde ‘fiscale vrijstelling
voor kapitaalverzekeringen eigen woning’. Deze vrijstelling houdt
in dat je gedurende 15 of 20 jaar belastingvrij een kapitaal kunt opbouwen.
Je betaalt geen belasting over het opgebouwde vermogen (het valt in Box
I) en ook de uitkeringen zijn belastingvrij. Voor 2006 zijn de vrijstellingen
respectievelijk € 31.900,- en € 108.600,-, in totaal dus €
140.500,-. De vrijstellingen zijn eenmalig per verzekerde en gelden ook
als er wordt uitgekeerd bij overlijden. Ben je gehuwd of woon je samen?
Dan kun je zelfs rekenen op het dubbele: € 281.000,-. Voorwaarde
is wel dat je 15 of 20 jaar lang aaneengesloten premie hebt betaald. Daarbij
mag de hoogste jaarpremie niet meer dan tien maal de laagste jaarpremie
bedragen. Elk jaar worden de bedragen geïndexeerd.

Hybride hypotheken

Modern aan deze zeer populaire hypotheekvorm is de flexibiliteit. De aan
de hypotheek gekoppelde kapitaalverzekering kan namelijk tussentijds worden
aangepast, als je persoonlijke of je financiële situatie daar aanleiding
toe geven.

De kenmerken

• Er is geen verplichte aflossing tijdens de looptijd.
• Je hebt vaste maandelijkse lasten. Die bestaan uit rente en premie.
• Je profiteert maximaal van de fiscale mogelijkheden.
• Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek in principe (gedeeltelijk) afgelost met de uitkering van de kapitaalverzekering.
• De uitkering van de gespaarde of belegde premies is belastingvrij,
mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet.
• Het rendement is niet gegarandeerd, maar afhankelijk van het beleggingsresultaat.
• Het totale spaardeel wordt belegd in units, met een vrije keuze aan
beleggingsmogelijkheden.
• De constructie is zeer flexibel bij tussentijdse wijzigingen.
• De combinatie hypotheekverstrekker/verzekeraar ligt niet vast, maar is vrij.
• Premies worden vastgesteld op basis van het zogenaamde ‘universal-life principe’.

Het principe ‘universal-life’

Je betaalt maandelijks een van te voren afgesproken premie. De verhouding
tussen de premie voor de overlijdensrisicodekking (risicopremie) en de
premie voor de kapitaalopbouw (spaarpremie) wordt echter iedere maand
opnieuw vastgesteld. De hoogte van de risicopremie is afhankelijk van
je leeftijd en de hoogte van het benodigde kapitaal bij overlijden. Hoe
hoger de opgebouwde waarde, des te minder er verzekerd hoeft te worden
bij overlijden. Naarmate de verzekering langer loopt hoeft er dus steeds
minder risicokapiaal te worden verzekerd. Hierdoor kan over het algemeen
de risicopremie relatief laag blijven waardoor er een groter deel van
de premie kan worden belegd. De premies voor verzekeringen volgens het
‘universal-life principe’ zijn in de praktijk ook al wat lager
dan de traditionele varianten, dat maakt deze verzekeringsvorm extra interessant.

Flexibiliteit

Je kunt de dekking van de verzekering vrij eenvoudig (tijdelijk) wijzigen,
als je omstandigheden daar aanleiding toe geven. Je adviseur van nuGeldlenen.nl kan
je hier meer over vertellen.

Unitbeleggen

Bij een moderne levenhypotheek kun je kiezen uit veel beleggingsmogelijkheden.
Daarom wordt deze hypotheekvorm soms ten onrechte een beleggingshypotheek
genoemd. Met de spaarpremie worden units aangekocht in één
of meer beleggingsfondsen. Dat kunnen beleggingsfondsen van de hypotheekverstrekker
zelf zijn, maar het mogen ook andere beleggingsfondsen zijn. Deze manier
van beleggen wordt ‘unit-linked’ beleggen genoemd.

Het eindbedrag niet gegarandeerd

Het spaardeel van je premie kan tijdens de looptijd van je hypotheek variëren.
Bovendien kun je steeds opnieuw bepalen hoe dat spaardeel belegd gaat
worden. Het uiteindelijke eindbedrag is dus afhankelijk van al die keuzes.
Vaak is het rendement op het spaardeel hoger dan bijvoorbeeld bij een
spaarhypotheek, maar het eindbedrag is niet gegarandeerd.

Fiscale consequenties van een hoger eindbedrag

De kans bestaat dat je bij deze hypotheekvorm meer vermogen opbouwt dan
de grootte van de hypotheekschuld. Aan het einde van de looptijd van je
hypotheek heeft dat fiscale gevolgen. De uitkering van het kapitaal is
namelijk onbelast tot maximaal de hoogte van je hypotheekschuld of de
wettelijke vrijstellingsbedragen. Over alles wat je meer gespaard hebt,
moet je dus belasting betalen. Hoe dat precies zit, kan de adviseur van
nuGeldlenen.nl je vertellen.

Nog meer mogelijkheden (maatwerk)

De moderne levenhypotheek kan de basis vormen voor interessante hypotheekconstructies
die precies inspelen op jouw wensen en omstandigheden. Zo kun je binnen
bepaalde grenzen inkomensaanvullende voorzieningen treffen. Denk aan je
pensioen of aan arbeidsongeschiktheid. De adviseurs van nuGeldlenen.nl vertellen je
hier graag meer over.

Fiscale vrijstelling

Bij hypotheken gecombineerd met een levensverzekering maak je gebruik
van een speciale fiscale vrijstelling: de zogenaamde ‘fiscale vrijstelling
voor kapitaalverzekeringen eigen woning’. Deze vrijstelling houdt
in dat je gedurende 15 of 20 jaar belastingvrij een kapitaal kunt opbouwen.
Je betaalt geen belasting over het opgebouwde vermogen (het valt in Box
I) en ook de uitkeringen zijn belastingvrij. Voor 2006 zijn de vrijstellingen
respectievelijk € 31.900,- en € 108.600,- , in totaal dus €
140.500,-. De vrijstellingen zijn eenmalig per verzekerde en gelden ook
als er wordt uitgekeerd bij overlijden. Ben je gehuwd of woon je samen?
Dan kun je zelfs rekenen op het dubbele: € 281.000,-. Voorwaarde
is wel dat je 15 of 20 jaar lang aaneengesloten premie hebt betaald. Daarbij
mag de hoogste jaarpremie niet meer dan tien maal de laagste jaarpremie
bedragen. Elk jaar worden de bedragen geïndexeerd.

Hybride hypotheken

De hybride hypotheken worden ook wel de spaar / beleggingshypotheken genoemd.
In deze hypotheekvorm worden de flexibiliteit van de moderne levenhypotheek
en de zekerheid van de spaarhypotheek met elkaar gecombineerd. Dat verklaart
de populariteit van deze hypotheekvorm.

De kenmerken
• Er is geen verplichte aflossing tijdens de looptijd.
• Je profiteert maximaal van de fiscale mogelijkheden.
• Je hebt vaste maandelijkse lasten. Deze bestaan uit rente en premie.
• Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek in principe (gedeeltelijk)
afgelost met de kapitaalverzekering.
• De uitkering van de gespaarde of belegde premies is belastingvrij,
mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet.
• Het rendement is (naar keuze) niet, gedeeltelijk of geheel gegarandeerd.
• De premies worden belegd in units met een ruime keuze aan beleggingsmogelijkheden,
waaronder een hypotheekrentefonds.
• De constructie is zeer flexibel bij tussentijdse wijzigingen en je hebt de
mogelijkheid om binnen de verzekering te switchen van sparen naar beleggen
en andersom.
• De combinatie hypotheekverstrekker / verzekeraar ligt vast.
• Premies worden vastgesteld op basis van het zogenaamde ‘universal-life principe’.

Het principe ‘universal-life’

Je betaalt maandelijks een van te voren afgesproken premie. De verhouding
tussen de premie voor de overlijdensrisicodekking (risicopremie) en de
premie voor de kapitaalopbouw (spaarpremie) wordt echter iedere maand
opnieuw vastgesteld. De hoogte van de risicopremie is afhankelijk van
je leeftijd en de hoogte van het benodigde kapitaal bij overlijden. Hoe
hoger de opgebouwde waarde des te minder er verzekerd hoeft te worden
bij overlijden. Naarmate de verzekering langer loopt hoeft er dus steeds
minder risicokapiaal te worden verzekerd. Hierdoor kan over het algemeen
de risicopremie relatief laag blijven waardoor er een groter deel van
de premie kan worden belegd. De premies voor verzekeringen volgens het
‘universal-life principe’ zijn in de praktijk ook al wat lager
dan de traditionele varianten, dat maakt deze verzekeringsvorm extra interessant.

Sparen en/of beleggen

De hybride hypotheek verenigt de moderne levenhypotheek en de spaarhypotheek
met elkaar. Net als bij de moderne levenhypotheek, wordt de premie belegd
in verschillende beleggingsfondsen. Dat wordt unit-linked beleggen genoemd.
Maar, net als bij een spaarhypotheek, kun je (een deel) van je premie
ook onderbrengen in een hypotheekrentefonds. Dat fonds wordt beheerd door
de hypotheekverstrekker. Je ontvangt dan over de ingelegde premie een
gegarandeerd rendement dat gelijk is aan het hypotheekrentepercentage
dat je betaalt. Je hebt de vrijheid om zelf en op elk moment een verdeling
te maken tussen beleggen en sparen.

Vaste combinatie

Bij deze hypotheekvorm ligt de combinatie hypotheekverstrekker / verzekeraar
vast. De rente die je ontvangt over je tegoed in het hypotheekrentefonds
wordt namelijk door de hypotheekverstrekker vergoedt. Zou je verhuizen
en overstappen naar een andere hypotheekverstrekker, dan zou de polis
wel kunnen worden voortgezet, maar vervalt de mogelijkheid om in het hypotheekrentefonds
te sparen.

Extra mogelijkheden

De hybride hypotheek leent zich uitstekend voor slimme fiscale verdelingen.
Denk aan hoog- laagconstructies of aan combinaties met premie- of beleggingsdepots.
Daarbij kun je bijvoorbeeld tussentijds bijstorten, je premies verhogen
of verlagen, of variëren met de looptijd. Wil je weten welke mogelijkheden
er zoal zijn, kom dan langs in één van onze vestigingen.
Onze adviseurs vertellen je graag meer!

Fiscale vrijstelling

Bij hypotheken gecombineerd met een levensverzekering maak je gebruik
van een speciale fiscale vrijstelling: de zogenaamde ‘fiscale vrijstelling
voor kapitaalverzekeringen eigen woning’. Deze vrijstelling houdt
in dat je gedurende 15 of 20 jaar belastingvrij een kapitaal kunt opbouwen.
Je betaalt geen belasting over het opgebouwde vermogen (het valt in Box
I) en ook de uitkeringen zijn belastingvrij. Voor 2006 zijn de vrijstellingen
respectievelijk € 31.900,- en € 108.600,-, in totaal dus €
140.500,-. De vrijstellingen zijn eenmalig per verzekerde en gelden ook
als er wordt uitgekeerd bij overlijden. Ben je gehuwd of woon je samen?
Dan kun je zelfs rekenen op het dubbele: € 281.000,-. Een van de
voorwaarden is wel dat je 15 of 20 jaar lang aaneengesloten premie hebt
betaald. Daarbij mag de hoogste jaarpremie niet meer dan tien maal de
laagste jaarpremie bedragen. Elk jaar worden de bedragen geïndexeerd.

De beleggingshypotheken

De beleggingshypotheken kenmerken zich door het grote aantal vrijheden.
Er wordt voor de aflossing van de lening geen gebruik gemaakt van een
levensverzekering maar van een beleggingsrekening. Hoewel beleggen bepaalde
risico’s heeft, kiezen veel mensen voor deze hypotheekvorm.

De aflossingsvrije hypotheken

De naam zegt het al. Bij deze hypotheekvorm wordt niet afgelost. Deze
hypotheekvorm wordt vaak gekozen door mensen die aflossing of een verzekering
niet nodig vinden, omdat de waarde van hun woning toereikend is en omdat
zij de laagste maandlasten willen. Vaak wordt een aflossingsvrije hypotheek
gecombineerd met een andere hypotheekvorm.

Andere vormen

In deze opsomming mogen de krediethypotheken niet ontbreken. De essentie
van deze hypotheekvorm is het vrij kunnen opnemen en aflossen. Zodra er
geld wordt opgenomen voor consumptieve doeleinden, dan is de hypotheekrente
niet aftrekbaar. Tenslotte de gemengde hypotheken. Deze hypotheekvorm
is iemand echt ‘op het lijf geschreven’. Het kan een combinatie
zijn van alle genoemde vormen. De hypotheek voldoet volledig aan jouw
persoonlijke wensen en mogelijkheden. Je kunt optimaal gebruik maken van
alle voordelen van de verschillende hypotheekvormen.

Krediethypotheken

De krediethypotheek wordt vaak afgesloten om je kredietruimte (tijdelijk)
te verruimen. Bijvoorbeeld voor een verbouwing, voor een consumptieve
uitgave of gewoon als zekerheid achter de hand. Soms gebruiken oudere
mensen deze hypotheekvorm om te kunnen beschikken over het vermogen dat
in hun huis vastzit.

De kenmerken

• Je hebt een doorlopend krediet met hypothecaire zekerheid waardoor de
rente lager kan zijn dan een ‘normaal’ consumptief krediet.
• Je kunt flexibel opnemen en aflossen.
• Het is een alternatief voor consumptief lenen.
• Soms kun je meer lenen dan de waarde van de woning.
• De hypotheekrente is alleen aftrekbaar als het geld wordt gebruikt voor de aankoop,
de verbetering of het onderhoud van de woning.

Flexibiliteit

Bij deze hypotheekvorm heb je veel vrijheid. Er is geen dwingend aflossingsschema.
Je kunt vrij opnemen en aflossen. Als de waarde van je huis hoog genoeg
is, kun je zelfs tot op zekere hoogte de verschuldigde rente laten bijschrijven.
Let dan wel op de fiscale gevolgen. Bij sommige hypotheekverstrekkers
kun je een krediethypotheek afsluiten die hoger is dan de verkoopwaarde
van de woning. In dat geval moet je meestal wel een kapitaalverzekering
afsluiten. Daarmee is tegelijk het overlijdensrisico gedekt en spaar je
voor de aflossing van (een deel van) de lening.

Hypotheekrenteaftrek beperkt

Sinds 2001 kun je de rente over consumptieve leningen niet meer fiscaal
aftrekken.
Als je de kredietruimte van je krediethypotheek voor consumptieve doeleinden
gebruikt, kun je dus geen gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Dat
kan wel, als je de kredietruimte gebruikt voor de aankoop van een huis
of voor verbetering of onderhoud van de woning. Weet dus goed waaraan
je begint bij deze hypotheekvorm. Laat je adviseren door een onafhankelijke
deskundige. Maak een afspraak met één van onze adviseurs.

Gemengde hypotheken (maatwerk) 

De gemengde hypotheek is echt een hypotheek op maat. Het is geen specifieke
hypotheekvorm, maar een combinatie van verschillende hypotheekvormen.
En die combinatie is speciaal voor jou samengesteld.

De kenmerken
• De gemengde hypotheek is een combinatie van verschillende hypotheekvormen.
• Met al jouw persoonlijke wensen en verwachtingen wordt rekening gehouden.
• Je kunt de fiscale voordelen maximaal benutten.

Pure noodzaak of een slimme zet
Soms is het noodzakelijk om bepaalde hypotheekvormen met elkaar te combineren.
Bijvoorbeeld als je te maken hebt met fiscale beperkingen, zoals de maximale
duur van de hypotheekrenteaftrek of de maximale opbouw van een belastingvrij
bedrag via een kapitaalverzekering. Maar je kunt ook voor een combinatie
kiezen om optimaal gebruik te maken van alle voordelen die de fiscus en
de hypotheekmarkt bieden.

Boxhoppen
Natuurlijk moet je bij de samenstelling van je combinatie wel voldoen
aan de eisen die de hypotheekverstrekker stelt aan de minimale aflossing.
Maar door deze eisen te combineren met fiscaal gunstige oplossingen en
persoonlijke voorkeuren, kun je een hypotheek samenstellen die precies
bij jou past. Vaak wordt hierbij het zogenaamde ‘boxhoppen’
toegepast. Dat houdt in dat je gebruik maakt van alle vrijstellingen en
fiscale voordelen die het boxenstelsel je kan bieden.

Een deskundig advies
Om een gemengde hypotheek optimaal te kunnen samenstellen, moet iemand
een echte specialist zijn. Zorg er daarom voor dat je bij een dergelijke
complexe hypotheekvorm, kunt rekenen op een goed, eerlijk en onafhankelijk
advies. Maak dus een afspraak met een vestiging van nuGeldlenen.nl bij jou in de buurt.

Berekeningen
• Hoeveel kan ik lenen? (bereken maximale leenbedrag)
• Bereken hypotheekbedrag bij bepaalde maandlasten
• Bereken maandlasten bij bepaald hypotheekbedrag
• Hoeveel hypotheek heb ik nodig? (bereken benodigde leenbedrag)
• Hoeveel kan ik kopen voor mijn huurbedrag?
• Wat is een woning waard? (woningwaardemeter)